Pomnik Czynu Rewolucyjnego to rzeźba znajdująca się w parku na Zdrowiu (park im. marszałka Józefa Piłsudskiego) w Łodzi. Autorem pomnika jest Kazimierz Karpiński, łódzki rzeźbiarz, który współpracował przy tworzeniu dzieła z Stanisławem Siedlikiem, Wacławem Wołosewiczem i Józefem Ziębą. Rzeźba została odsłonięta 22 czerwca 1975 roku.

Historia tego pomnika jest związana z wcześniejszym obiektem, który znajdował się w tym samym miejscu. Kolumna Rewolucjonistów została odsłonięta 1 maja 1923 roku i miała upamiętniać straconych rewolucjonistów z lat 1905-1907, którzy zostali tam pochowani. Niestety, w 1939 roku kolumna została zniszczona przez niemieckich okupantów.

Odsłonięcie pomnika było uroczystością, w której uczestniczyli ważni goście, w tym członkowie Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysław Kruczek, członek KC PZPR Stefan Misiaszek, minister przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki, prezydent m. Łodzi Jerzy Lorens, I sekretarz KŁ PZPR Bolesław Koperski oraz córka Juliana Marchlewskiego, Zofia Marchlewska.

Pomnik został wykonany z żelazobetonu i w przeszłości często nielegalnie służył jako miejsce treningowe dla wspinaczy ze względu na swoją wysokość. W latach 2005-2006 przeprowadzono remont i przebudowę rzeźby. W ramach tych prac usunięto postacie żołnierzy LWP trzymających broń oraz daty niezwiązane z rewolucją 1905 roku. Całe prace wykonano zgodnie z projektem Mieczysława Pąśko.

Fotografie z lotu ptaka wykonane dronem.