Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi – rzymskokatolicki kościół parafialny wybudowany w latach 1901–1912, znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 265 w Łodzi.

Komitet budowy katolickiej świątyni został powołany w 1895 roku. Skład komitetu tworzyli najważniejsi łódzcy fabrykanci, mianowicie Juliusz Teodor Heinzel, Edward Herbst, Juliusz Kunitzer, Józef Richter i Adolf Hoffrichter. Około 1897 roku władze miasta przeznaczyły część placu Szpitalnego na budowę nowego kościoła katolickiego, który był trzecim w kolejności powstania. Firma „Wende i Zarske” wygrała ogłoszony w 1898 roku konkurs na projekt świątyni. Założycielami tej firmy byli Johannes Wende i Adolf Zarske, którzy do współpracy zatrudnili wówczas mało znanego architekta Emila Zillmanna. Stopień zaangażowania Zillmanna w realizację projektu pozostaje nieznany. Chociaż w latach 70. XX wieku przypisywano mu wyłączne autorstwo projektu budynku, to obecnie uznaje się Johannesa Wende i Adolfa Zarske jako pełnoprawnych współautorów. W 1900 roku oznaczenie działki pod budowę zostało dokonane przez biuro pomiarów Zdzisława Kułakowskiego i Mikołaja Trąbczyńskiego. Do pierwotnego projektu wprowadzono poprawki mające na celu powiększenie rozmiarów kościoła, a dokonali tego Józef Pius Dziekoński, Sławomir Odrzywolski-Nałęcz i Stefan Szyller. Wnętrze zostało zaprojektowane przez wiedeńskiego architekta Zygfryda Sterna. Nad budową czuwali architekci Kazimierz Sokołowski, a od 1909 roku Kazimierz Stebelski.

Kamień węgielny został poświęcony 16 czerwca 1901 roku przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego Chościaka-Popiela. Budowę kościoła św. Stanisława Kostki przeprowadzono w latach 1901-1912. Budynek został wzniesiony z jasnożółtej, nieotynkowanej cegły w stylu Rohbau. 10 grudnia 1920 roku kościół św. Stanisława Kostki został podniesiony przez papieża Benedykta XV do rangi katedry, a 15 października 1922 roku katedra została konsekrowana przez biskupa Wincentego Tymienieckiego.

W 1941 roku świątynia została ograbiona przez okupanta, przekształcona w magazyn wojskowy, a w jej krypcie urządzono hodowlę pieczarek.

Trójnawowa bazylika wzorowana jest na niemieckiej katedrze Ulmer Münster. Archikatedra łódzka jest najwyższym budynkiem w Łodzi, osiągającym wysokość 104,5 metra. Jest również jednym z najwyższych kościołów w Polsce.

Fotografia lotnicza wykonana z drona.